Inkasní družstvo

„Úspěšný poradenský projekt není nákladovou položkou, ale výhodnou investicí.”

Financování soudních a rozhodčích sporů

K soudnímu vymáhání pohledávky přistupuje naše společnost až po vyčerpání všech možností mimosoudního inkasa pohledávek. V takovém případě jde o zastoupení na základě plné moci a náklady soudního řízení nese klient. Jedná se zejména o poplatky spojené s pohledávkou, soudní výlohy, notářské poplatky, náklady na vyhlášení dražby, zálohu exekutora atd.

Na základě dohody lze smluvně přenést tyto náklady na naší společnost. Financujeme v zásadě veškerá řízení, ve kterých jsou prosazovány nároky spočívající ve finančním plnění nebo v jiném penězi ocenitelném plnění.

Financujeme

Výhody

Po zhodnocení vyhlídek na úspěch v plánovaném soudním sporu a po uzavření Smlouvy o financování převezmeme veškeré náklady řízení. V případě úspěchu klient obdrží až 70 % soudem uznané částky.

Právnické osoby účtující v soustavě podvojného účetnictví mají možnost využít postupného účetního odpisu opravných položek ve smyslu zák. 593/1992 Sb., a to až do celkové výše 100 % hodnoty pohledávky.

Od jaké výše financujeme?

Naše společnost financuje takové procesy, u nichž předpokládá úspěšné ukončení řízení a u nichž hodnota sporu převyšuje částku 50 000,- Kč. Rovněž přezkoumáváme možnost financování řízení ve fázi odvolání, dovolání čí ústavní stížnosti.

Za převzetí financování soudního sporu participujeme procentuálním podílem na soudem přiřknuté částce. Tento podíl je stanoven na základě několika kritérií, jako např. bonity žalovaného, výše sporu, dle rizika neúspěchu, předpokládané délky sporu a výše nákladů, stejně jako dle platební schopnosti a platební morálky protistrany. V případě neúspěchu soudního řízení nese veškerá finanční rizika (i soudem přiznaných nákladů protistrany) naše společnost. Žalobce se žádným způsobem na vzniklých nákladech nepodílí.

Nacházíte se zde: Inkasní družstvo \ Financování soudních a rozhodčích sporů

kontakt | mapa stránek | tisk | prohlášení o přístupnosti