Inkasní družstvo

„Úspěšný poradenský projekt není nákladovou položkou, ale výhodnou investicí.”

Odkup pohledávek

Pro klienty, kteří vzhledem k současnému nedobrému stavu legislativy a soudnictví v ČR nejsou ochotni investovat nutné soudní poplatky a čekat na pravomocné rozhodnutí, je volitelnou variantou řešení nezaplacené pohledávky její prodej. Nabízíme možnost odkupu Vašich pohledávek na základě bohatých zkušeností v oblasti řešení pohledávek a závazků v minulých letech a díky tomu jsme schopni dosáhnout pro klienta maximálně příznivých cen. Konkrétní cenová nabídka závisí na rozsahu řešených případů a ke stanovení přesných podmínek je nutné osobní jednání.

Odkup pohledávek se děje na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené ve smyslu ustanovení §524 a násl. Občanského zákoníku.

Výhody postoupení pohledávky

Níže uvedený graf zobrazuje nejčastější vývoj ceny pohledávky. V době splatnosti je cena nejvyšší a postupem času ztrácí. Pokud se však jedná o tržně zajímavou pohledávku, která má kvalitně doložené úroky z prodlení či smluvní pokutu, může cena pohledávky i nějaký čas od splatnosti stoupat. Avšak každá nevyřešená pohledávka končí svou hodnotu na nule, a to nejpozději promlčením pohledávky nebo totálním krachem dlužníka.

Vývoj ceny pohledávky

Pravidlo

Čím rychleji se rozhodnete pohledávku prodat, tím vyšší částku za ni dostanete, a tím vyšší je pravděpodobnost, že za ni vůbec něco dostanete. Doporučená doba pro předání pohledávky po splatnosti naší firmě k řešení je 45–60 dní ode dne splatnosti.

Nacházíte se zde: Inkasní družstvo \ Odkup pohledávek

kontakt | mapa stránek | tisk | prohlášení o přístupnosti