Inkasní družstvo

„Úspěšný poradenský projekt není nákladovou položkou, ale výhodnou investicí.”

Správa pohledávek a inkasní služby

Provádíme tuto činnost pro klienty na základě mandátní smlouvy uzavřené dle §566 a násl. Obchodního zákoníku. Inkaso pohledávek poskytujeme s využitím všech legálních prostředků a s fundovanou znalostí právních předpisů, zejména z oblasti obchodního, občanského, konkurzního a trestního práva.

Podstatou správy pohledávek je zajistit pohledávku tehdy, než–li se stane pohledávkou nedobytnou. Čím je fakturovaná částka déle po splatnosti, tím je méně pravděpodobné, že věřitel dostane své peníze. Jsme si vědomi toho, že odběratel, který neuhradil faktury v termínu, zřejmě tyto prostředky používá pro své podnikatelské aktivity.

Správa pohledávek zajistí všechny činnosti po vystavení faktury. V dohodnutých termínech předává Vaše společnost dle vlastního uvážení celé nebo část saldokonta a další činnost spojená s kontrolou a dodržením splatností je naší starostí.

Telefonické kontakty, upomínky a jakékoli další činnosti jsou prováděny v součinnosti a vyhodnocení platební historie dlužníka, čímž je docíleno optimální načasování všech akcí.

Výhody správy pohledávek

Časová osa doporučeného postupu při ošetření pohledávky:

časová osa

Nacházíte se zde: Inkasní družstvo \ Správa pohledávek a inkasní služby

kontakt | mapa stránek | tisk | prohlášení o přístupnosti