Inkasní družstvo

„Úspěšný poradenský projekt není nákladovou položkou, ale výhodnou investicí.”

Likvidace

Likvidace podniku je poměrně složitou právní procedurou, vyžadující specializované znalosti. Naše služby jsou v této oblasti určeny právě těm, kdo nechtějí riskovat svoji dobrou pověst a raději se vyhnou improvizacím. Využívají ji s oblibou společnosti, které dají přednost nezávislému likvidátorovi před riziky neřízené likvidace, vedoucí k případným majetkoprávním sporům a žalobám.

Jsme připraveni:

  1. ověřit průchodnost likvidace ve vztahu k zákonu o konkursu a vyrovnání
  2. komplexně provést likvidaci nepředlužených obchodních společností a investičních fondů a společností našimi likvidátory
  3. připravit likvidační projekt a poskytnout poradenskou podporu stávajícím likvidátorům
  4. vést účetnictví likvidovaných společností včetně řešení daňových problémů a zastupování před správcem daně
  5. poskytovat komplexní právní služby při likvidaci

Nacházíte se zde: Inkasní družstvo \ Likvidace

kontakt | mapa stránek | tisk | prohlášení o přístupnosti